ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Báo cáo giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch  HĐQT kiêm TGĐ Công ty

Báo cáo giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty

Ngày: 25-07-2020 | Lượt xem: 1159

25.07.2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch  HĐQT kiêm TGĐ Công ty

Xem thêm
Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày: 21-07-2020 | Lượt xem: 668

Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Xem thêm
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Ngày: 29-06-2020 | Lượt xem: 750

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Xem thêm
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 29-06-2020 | Lượt xem: 1446

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Văn Thọ_ Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Văn Thọ_ Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty

Ngày: 20-06-2020 | Lượt xem: 1129

Thông báo giao dịch cổ phiếu Ông Nguyễn Văn Thọ_ Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty

Xem thêm
Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2020 và tài liệu họp

Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2020 và tài liệu họp

Ngày: 17-06-2020 | Lượt xem: 1237

17.06.2020 Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2020 và tài liệu họp 

Xem thêm
Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Ngày: 19-05-2020 | Lượt xem: 795

Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 1240

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

Xem thêm
Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 1999

Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 1075

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên 2019

AMECC - Báo cáo thường niên 2019

Ngày: 16-04-2020 | Lượt xem: 2445

Báo cáo thường niên 2019

Xem thêm
Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Ngày: 15-04-2020 | Lượt xem: 910

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Xem thêm
BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

Ngày: 30-03-2020 | Lượt xem: 1423

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

Xem thêm