ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Ngày: 11-10-2017 | Lượt xem: 1549

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Xem thêm
Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 04-10-2017 | Lượt xem: 1159

  Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC

Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC

Ngày: 26-09-2017 | Lượt xem: 4780

  Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC.

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ngày: 26-09-2017 | Lượt xem: 1172

2017-09-26 V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Xem thêm
Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 12.09.2017

Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 12.09.2017

Ngày: 12-09-2017 | Lượt xem: 770

Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 12.09.2017

Xem thêm
Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 07.09.2017

Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 07.09.2017

Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 850

Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 07.09.2017

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Ngày: 25-08-2017 | Lượt xem: 1441

2017-08-25 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Xem thêm
Báo cáo kết quả GDCP Ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc CN 24.08.2017

Báo cáo kết quả GDCP Ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc CN 24.08.2017

Ngày: 24-08-2017 | Lượt xem: 804

Báo cáo kết quả GDCP Ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc CN 24.08.2017

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 23-08-2017 | Lượt xem: 881

2017-08-23 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Ngày: 23-08-2017 | Lượt xem: 1051

Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 21-08-2017 | Lượt xem: 1339

2017-08-21 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2017

AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2017

Ngày: 19-08-2017 | Lượt xem: 1105

  AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2017 ( Ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017

Ngày: 19-08-2017 | Lượt xem: 1049

  AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017 ( Ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017)

Xem thêm