ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 969

03.09.2019 Danh sách người nội bộ, người có liên quan - Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Xem thêm
03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 1125

03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

Xem thêm
Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Ngày: 15-08-2019 | Lượt xem: 1009

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018 

Xem thêm
01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Ngày: 01-08-2019 | Lượt xem: 834

01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Xem thêm
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 19-07-2019 | Lượt xem: 847

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 05-07-2019 | Lượt xem: 854

Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

Ngày: 04-07-2019 | Lượt xem: 873

04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

Xem thêm
04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Ngày: 04-07-2019 | Lượt xem: 893

04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Xem thêm
21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày: 21-06-2019 | Lượt xem: 810

21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 1190

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Xem thêm
17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 933

17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Xem thêm
16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

Ngày: 16-04-2019 | Lượt xem: 931

16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

Xem thêm
16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày: 16-04-2019 | Lượt xem: 918

16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm