ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 851

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 

Xem thêm
03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 908

03.09.2019 Danh sách người nội bộ, người có liên quan - Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Xem thêm
03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 1064

03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

Xem thêm
Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Ngày: 15-08-2019 | Lượt xem: 940

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018 

Xem thêm
01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Ngày: 01-08-2019 | Lượt xem: 781

01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Xem thêm
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 19-07-2019 | Lượt xem: 791

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 05-07-2019 | Lượt xem: 793

Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

Ngày: 04-07-2019 | Lượt xem: 817

04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

Xem thêm
04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Ngày: 04-07-2019 | Lượt xem: 834

04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Xem thêm
21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày: 21-06-2019 | Lượt xem: 752

21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 1110

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Xem thêm
17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 864

17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Xem thêm
16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

Ngày: 16-04-2019 | Lượt xem: 883

16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

Xem thêm