ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Ngày: 28-11-2018 | Lượt xem: 609

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 24-11-2018 | Lượt xem: 614

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018

Ngày: 23-11-2018 | Lượt xem: 1208

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018 

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Ngày: 22-11-2018 | Lượt xem: 823

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Xem thêm
 NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

Ngày: 17-11-2018 | Lượt xem: 526

 NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

Xem thêm
Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Ngày: 02-11-2018 | Lượt xem: 558

Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Xem thêm
T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

Ngày: 26-10-2018 | Lượt xem: 596

T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Ngày: 19-10-2018 | Lượt xem: 660

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Xem thêm
TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày DK cuối cùng để chốt danh sách người SHCK tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày DK cuối cùng để chốt danh sách người SHCK tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

Ngày: 11-10-2018 | Lượt xem: 621

TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 25-09-2018 | Lượt xem: 595

Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Ngày: 21-09-2018 | Lượt xem: 636

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Xem thêm
16.08.2018 Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

16.08.2018 Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

Ngày: 16-08-2018 | Lượt xem: 800

16.08.2018 Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
2018-08-16 Nghị Quyết HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2018-08-16 Nghị Quyết HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 16-08-2018 | Lượt xem: 1199

2018-08-16 Nghị Quyết HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm