ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày: 30-12-2020 | Lượt xem: 603

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Xem thêm
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHỐT QUYỀN ĐẺ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHỐT QUYỀN ĐẺ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2019

Ngày: 16-12-2020 | Lượt xem: 669

Công bố thông tin về việc chốt quyền để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Xem thêm
Công bố thông tin về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Công bố thông tin về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Ngày: 08-10-2020 | Lượt xem: 675

Công bố thông tin về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Xem thêm
Quyết định HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Quyết định HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Ngày: 30-09-2020 | Lượt xem: 705

Quyết định HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT vv phân công nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Nghị quyết HĐQT vv phân công nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày: 19-09-2020 | Lượt xem: 733

Nghị quyết HĐQT vv phân công nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Ngày: 07-09-2020 | Lượt xem: 631

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Xem thêm
Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày: 26-08-2020 | Lượt xem: 664

Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 25-08-2020 | Lượt xem: 665

24.08.2020 Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 791

Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 1200

Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty 

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 926

Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Ngày: 29-07-2020 | Lượt xem: 678

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Xem thêm
Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày: 21-07-2020 | Lượt xem: 569

Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Xem thêm