ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Ngày: 04-07-2019 | Lượt xem: 654

04.07.2019 Thông báo thay đổi nhân sự _Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Xem thêm
21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày: 21-06-2019 | Lượt xem: 591

21.06.2019 Thông báo vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 853

Bản cung cấp thông tin của Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Xem thêm
17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 655

17.04.2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Xem thêm
16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

Ngày: 16-04-2019 | Lượt xem: 684

16.04.2019 Công bố thông tin người nội bộ, người có liên quan

Xem thêm
16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày: 16-04-2019 | Lượt xem: 685

16.04.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm
Thông báo vv hoạt động trở lại của Chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo vv hoạt động trở lại của Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 25-03-2019 | Lượt xem: 669

Thông báo vv hoạt động trở lại của Chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Ngày: 13-03-2019 | Lượt xem: 631

Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Xem thêm
11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày: 12-03-2019 | Lượt xem: 667

11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự 

Xem thêm
Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Ngày: 21-02-2019 | Lượt xem: 572

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày: 08-02-2019 | Lượt xem: 513

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Ngày: 01-02-2019 | Lượt xem: 530

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Xem thêm
Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Ngày: 25-01-2019 | Lượt xem: 605

Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Xem thêm