ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Ngày: 19-01-2023 | Lượt xem: 284

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 202)

Xem thêm
Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Ngày: 07-01-2023 | Lượt xem: 190

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Thông báo này thay thế Thông báo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 230/2022/AMECC-TB ngày 19/12/2022..

Xem thêm
CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

Ngày: 28-12-2022 | Lượt xem: 166

Ngày 28/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC gửi thông báo về việc cần điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Công ty sẽ tiếp tục thông báo trong thời gian sớm nhất, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày: 22-12-2022 | Lượt xem: 239

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: 1. Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng Giám đốc; 2. Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng GĐ; 3. Ông Nguyễn Hữu Phong - Kế toán trưởng; 4. Bà Đinh Phương Thảo - Người CBTT.

Xem thêm
CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP

CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP

Ngày: 19-12-2022 | Lượt xem: 215

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Xem thêm
Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/12/2022

Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/12/2022

Ngày: 17-12-2022 | Lượt xem: 294

Ngày 16/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành: Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua các nội dung:

Xem thêm
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 13-12-2022 | Lượt xem: 201

UBCKNN thông báo về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP CKXD AMECC ở mức 49% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP

Xem thêm
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

Ngày: 29-11-2022 | Lượt xem: 348

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xin được thông báo về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng cấp với nội dung thực hiện dự án đầu tư: Trung tâm Module toàn cầu.

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/11/2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/11/2022

Ngày: 28-11-2022 | Lượt xem: 238

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã thống nhất thông qua nội dung đăng ký thực hiện dự án và triển khai góp vốn đầu tư dự án: Trung tâm Module toàn cầu    

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 189

CBTT - Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. Yukio Miyota không còn là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vì vậy, Chúng tôi xin được thông báo về việc ông Miyota không còn là người nội bộ và thay đổi người có liên quan đến người nội bộ. Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm. Trân trọng thông báo!

Xem thêm
Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 180

  Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. INOUE YUJI trở thành mới của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm. Trân trọng thông báo!

Xem thêm
CBTT Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC & 14/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

CBTT Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC & 14/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 318

Ngày 17/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành: - Nghị quyết của HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Nghị quyết của HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Xem thêm
CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 271

Ngày 16/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thông qua các việc sau:

Xem thêm