ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Ngày: 25-10-2022 | Lượt xem: 248

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Xem thêm
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày: 27-09-2022 | Lượt xem: 354

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

Xem thêm
CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Ngày: 27-09-2022 | Lượt xem: 247

CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

Ngày: 29-08-2022 | Lượt xem: 434

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022

Ngày: 29-08-2022 | Lượt xem: 257

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022

Xem thêm
CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

Ngày: 29-08-2022 | Lượt xem: 255

CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

Xem thêm
AMECC - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI CBTT THEO GIẤY ỦY QUYỀN

AMECC - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI CBTT THEO GIẤY ỦY QUYỀN

Ngày: 16-08-2022 | Lượt xem: 330

AMECC - CBTT Thay Đổi Người CBTT Theo Giấy Ủy Quyền (Ms Thảo)

Xem thêm
AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

Ngày: 30-07-2022 | Lượt xem: 426

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

Xem thêm
AMECC - CÔNG VĂN AMECC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

AMECC - CÔNG VĂN AMECC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

Ngày: 29-07-2022 | Lượt xem: 439

AMECC - CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

Xem thêm
AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022

Ngày: 29-07-2022 | Lượt xem: 508

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022

Xem thêm
AMECC - CBTT BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 6 THÁNG ĐẦU 2022

AMECC - CBTT BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 6 THÁNG ĐẦU 2022

Ngày: 28-07-2022 | Lượt xem: 367

   Ngày 27/07/2022, công ty cổ phần cơ khí xây dựng amecc báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022, ngày chốt danh sách sở hữu: 18/04/2022. Danh sách đã được ký và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/07/2022 tại đường dẫn: Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.   

Xem thêm
AMECC - CBTT TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU 2022

AMECC - CBTT TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU 2022

Ngày: 28-07-2022 | Lượt xem: 353

Ngày 28/07/2022, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Danh sách đã được ký và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html. Chúng tôi xin cam kết  các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xem thêm
Công bố TT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét cho năm tài chính 2022

Công bố TT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét cho năm tài chính 2022

Ngày: 12-07-2022 | Lượt xem: 201

Ngày 11/07/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 266/HĐKT/TC/NV12 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam Thông tin Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: -    Người đại diện: Bùi Quang Hợp -    Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Theo Giấy ủy quyền số 14/UQ/AVA ngày 01/01/2022) -    Địa chỉ trên ĐKKD: Tầng 14 – Tòa nhà Sudico – Đường Mễ Trì – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội -    Địa chỉ giao dịch: Số 174-C4 Khu Đô thị Đại Kim – Đường Nguyễn Cảnh Dị - Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội -    Mã số thuế: 0102051074

Xem thêm