ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/12/2022

Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/12/2022

Ngày: 17-12-2022 | Lượt xem: 405

Ngày 16/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành: Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua các nội dung:

Xem thêm
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 13-12-2022 | Lượt xem: 267

UBCKNN thông báo về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP CKXD AMECC ở mức 49% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP

Xem thêm
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

Ngày: 29-11-2022 | Lượt xem: 469

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xin được thông báo về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng cấp với nội dung thực hiện dự án đầu tư: Trung tâm Module toàn cầu.

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/11/2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/11/2022

Ngày: 28-11-2022 | Lượt xem: 314

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã thống nhất thông qua nội dung đăng ký thực hiện dự án và triển khai góp vốn đầu tư dự án: Trung tâm Module toàn cầu    

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 254

CBTT - Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. Yukio Miyota không còn là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vì vậy, Chúng tôi xin được thông báo về việc ông Miyota không còn là người nội bộ và thay đổi người có liên quan đến người nội bộ. Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm. Trân trọng thông báo!

Xem thêm
Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 251

  Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. INOUE YUJI trở thành mới của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm. Trân trọng thông báo!

Xem thêm
CBTT Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC & 14/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

CBTT Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC & 14/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 399

Ngày 17/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành: - Nghị quyết của HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Nghị quyết của HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Xem thêm
CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 355

Ngày 16/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thông qua các việc sau:

Xem thêm
CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 392

Sửa đổi khoản 1, điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại điều lệ công ty:

Xem thêm
CBTT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CBTT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 265

CBTT Nghị quyết HĐQT số 1611-1-2022/CBTT-TB thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 16/11/2022 với nội dung chính như sau:

Xem thêm
CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Ngày: 16-11-2022 | Lượt xem: 268

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Ngày: 16-11-2022 | Lượt xem: 394

Công ty Cổ phần Cơ khi xây dựng AMECC trân trọng thông báo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/11/2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/11/2022

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 339

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã thống nhất thông qua hiệu chỉnh Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 diễn ra vào ngày 16/11/2022: 1. Thay đổi nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 2. Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho thời gi

Xem thêm