ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Ngày: 01-08-2023 | Lượt xem: 246

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ, kể từ ngày 31/07/2023, nhiệm kỳ 5 năm.

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 235

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Xem thêm
Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 2.2023 so với Quý 2.2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 2.2023 so với Quý 2.2022

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 173

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật bản Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023 so với Quý 2 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 170

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Xem thêm
Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày: 11-07-2023 | Lượt xem: 212

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Xem thêm
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Ngày: 20-06-2023 | Lượt xem: 181

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 29-05-2023 | Lượt xem: 274

Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 196

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 203

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọ - Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Thông - Vị trí: Thành viên Ban kiểm soát

Xem thêm
Bản Cung cấp thông tin

Bản Cung cấp thông tin

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 223

Bản Cung cấp thông tin về Ông Vũ Đình Thông - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Thay thế cho bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc)

Xem thêm
Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 606

Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 23-05-2023 | Lượt xem: 196

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đã hoàn tất giao dịch bán 160.000 Cổ phiếu vào ngày 16/05/2023.

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 12-05-2023 | Lượt xem: 201

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đăng ký giao dịch cổ phiếu kể từ ngày 15/05/2023 - 10/06/2023

Xem thêm