ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

GIẢI TRÌNH CHO VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

GIẢI TRÌNH CHO VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 330

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản giải trình cho việc đính chính Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 268

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản đính chính Báo cáo tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 245

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản đính chính Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày: 05-04-2024 | Lượt xem: 310

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Trần Ngọc Dương. Ông Trần Ngọc Dương xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/05/2024.

Xem thêm
Thông báo gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thông báo gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày: 30-03-2024 | Lượt xem: 351

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-AMECC

Xem thêm
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày: 30-03-2024 | Lượt xem: 207

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Ngày: 29-03-2024 | Lượt xem: 432

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Ngày: 29-03-2024 | Lượt xem: 332

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 359

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 so với Quý 4/2022

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 4/2023

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 4/2023

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 436

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4.2023 Về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023: Kết quả kinh doanh hợp nhất lãi 10.138.592.965 đồng, tăng 5.265.906.880đồng, tương ứng với mức tăng 108% so với Quý 4 năm 2022.

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4/2023

Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4/2023

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 268

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 4.2023 Về Báo cáo tài chính tổng hợp: Quý 4 năm 2023 Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc lãi 10.138.592.965 đồng, tăng 3.551.766.641đồng, tương ứng với mức tăng 54% so với Quý 4 năm 2022.

Xem thêm
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP)

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP)

Ngày: 04-12-2023 | Lượt xem: 304

BC TĐSD Vốn thu được từ đợt tăng VĐL theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP) cho giai đoạn từ 01/02/2023 đến 31/08/2023 đã được kiểm toán

Xem thêm
Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày: 04-12-2023 | Lượt xem: 284

Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ 20/03/2023 đến 20/09/2023 đã được kiểm toán

Xem thêm