ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Đính chính BCTC bán niên soát xét Tổng hợp năm 2023

Đính chính BCTC bán niên soát xét Tổng hợp năm 2023

Ngày: 13-11-2023 | Lượt xem: 503

Lí do: Điều chỉnh nội dung tại trang 2 do sai tên thành viên HĐQT.

Xem thêm
Đính chính BCTC bán niên soát xét Hợp nhất năm 2023

Đính chính BCTC bán niên soát xét Hợp nhất năm 2023

Ngày: 13-11-2023 | Lượt xem: 224

Lí do: Điều chỉnh nội dung tại trang 2 do sai tên thành viên HĐQT.

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3/2023

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3/2023

Ngày: 30-10-2023 | Lượt xem: 340

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3.2023

Xem thêm
Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3/2023

Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3/2023

Ngày: 30-10-2023 | Lượt xem: 221

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Báo cáo Tài chính Mẹ - Quý 3.2023

Xem thêm
Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

Ngày: 26-10-2023 | Lượt xem: 261

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về việc ký kết hợp đồng Kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn với CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Chi nhánh Hà Nội

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT

Ngày: 26-10-2023 | Lượt xem: 265

Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT về việc quyết định thành lập Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC.

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Ngày: 29-08-2023 | Lượt xem: 381

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên soát xét (2023)

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng Hợp - Bán niên soát xét 2023

Báo cáo tài chính Tổng Hợp - Bán niên soát xét 2023

Ngày: 29-08-2023 | Lượt xem: 224

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng Hợp - Bán niên soát xét 2023

Xem thêm
Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Ngày: 01-08-2023 | Lượt xem: 385

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ, kể từ ngày 31/07/2023, nhiệm kỳ 5 năm.

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 309

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 2.2023

Xem thêm
Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 2.2023 so với Quý 2.2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 2.2023 so với Quý 2.2022

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 261

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật bản Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023 so với Quý 2 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Ngày: 29-07-2023 | Lượt xem: 233

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023

Xem thêm
Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày: 11-07-2023 | Lượt xem: 303

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Xem thêm