ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Ngày: 20-06-2023 | Lượt xem: 260

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 29-05-2023 | Lượt xem: 353

Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 273

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 304

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọ - Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Thông - Vị trí: Thành viên Ban kiểm soát

Xem thêm
Bản Cung cấp thông tin

Bản Cung cấp thông tin

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 309

Bản Cung cấp thông tin về Ông Vũ Đình Thông - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Thay thế cho bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc)

Xem thêm
Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 802

Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 23-05-2023 | Lượt xem: 283

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đã hoàn tất giao dịch bán 160.000 Cổ phiếu vào ngày 16/05/2023.

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 12-05-2023 | Lượt xem: 273

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đăng ký giao dịch cổ phiếu kể từ ngày 15/05/2023 - 10/06/2023

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 382

Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, cụ thể như sau:

Xem thêm
Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 368

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
 Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 490

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 480

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 419

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Xem thêm